Tìm người thân

MS16844: Bà Nguyễn Thị Hiền tìm gia đình

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Hiền tìm gia đình

Tên anh-chị-em: Thiềm, Nghiêm, Nhạn

Năm thất lạc: 1954

Bà Nguyễn Thị Hiền, tức Èn, đăng ký tìm gia đình tại Hải Dương.

Bà Èn nhớ trong gia đình có các chị tên Thiềm, Nghiêm, Nhạn và Én. Năm 1954, bà Èn bỏ quê đi nơi khác sinh sống. Sau này, bà Èn quay lại Hải Dương nhưng không tìm được quê cũ, nên mất tin tức gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *