Tìm người thân

MS14534 : Bà Ngọ tìm gia đình

Họ và tên: Mai Thị Phương, tức Ngọ

Năm thất lạc: 1945

Bà Mai Thị Phương

Trong ảnh là bà Mai Thị Phương, tức Ngọ, sinh năm 1941, đăng ký tìm gia đình.

Bà Mai Thị Phương nhớ tên lúc nhỏ của mình là Ngọ. Mẹ mất trong nạn đói năm 1945. Do hoàn cảnh khó khăn nên bố bà Ngọ nhờ em vợ là cụ Hùng, mang bà Ngọ cho một gia đình ở Kim Sơn, Phát Diệm làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]