Tìm người thân

MS15173: Bà Lê Thị Tý tìm gia đình

Họ và tên: Lê Thị Tý

Tên cha: Lê Đích

Tên anh-chị-em: Lê Thắm, Lê Thị Lễ và Lê Thị Tèo

Năm thất lạc: 1942

Bà Lê Thị Tý

Bà Lê Thị Tý, sinh năm 1936, đăng ký tìm họ hàng.

Bà Lê Thị Tý nhớ cha là tên Lê Đích. Các anh chị là Lê Thắm, Lê Thị Lễ và Lê Thị Tèo. Nhà ở gần bến đò. Khoảng năm 1942, 4 chị em bà Tý cùng mẹ và cậu ruột tên Ca vào miền Nam thăm cậu đi lính khố đỏ. Đến Phú Yên, do hết kinh phí nên cậu Ca đưa anh Thắm bỏ đi. Bốn mẹ con lang thang ở Tuy Hòa được một thời gian thì mẹ và 2 chị là Lễ và Tèo qua đời. Nay bà Tý mong tìm lại họ hàng của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]