Tìm người thân

MS3602: Bà Lài tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1955

Bà Lài

Bà Lài

Bà Lài – người trong ảnh, tha thiết mong tin người thân ruột thịt của mình.

Theo thông tin mà bà Lài nhớ được bà tên Lài, bà có anh trai tên Sang. Bố mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, bà Lài đến sống với anh trai và chị dâu. Năm 1955, cuộc sống khó khăn, chị dâu gửi bà sang ở nhà hàng xóm. Ở được vài hôm, người hàng xóm mang bà ra bỏ ở Chợ Vườn Hoa, Thanh Hoá. Bà Lài được một gia đình nhận về nuôi và đặt lại tên là Trương Thị Tình. Khi thất lạc, bà Lài khoảng 4,5 tuổi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *