Tìm người thân

MS13079: Bà Khuyên tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Ảnh bà Khuyên

Trong ảnh là bà Khuyên, tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình. Thất lạc năm 1975.

Bà Khuyên quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Bà có anh cùng cha khác mẹ tên Hiệu, và 3 người em là Yến, Ruyến và Đoàn. Năm 1975, bà theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Sau này, do xích mích với gia đình ông Hiệu, bà Khuyên bỏ nhà đi rồi thất lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]