Tìm người thân

MS11806: Bà Hạt tìm gia đình

Họ và tên: mẹ Thùy, chị Ngợi, chị Rầng, chú Mục, cậu Hạ

Năm thất lạc: 1945

Ảnh bà Hạt

Trong ảnh là bà Hạt, sinh năm 1936, tại làng Đồng Bản đăng ký tìm gia đình ruột thịt.

Bà Hạt nhớ trong nhà có mẹ Thùy, chị Ngợi, chị Rầng, chú Mục, cậu Hạ. Sau trận lũ năm 1945, gia đình khó khăn nên bà Ngợi, bà Rầng mang bà Hạt lên nhà thờ Ngườm để xin đi giúp việc nhưng không ai nhận. Sáng hôm sau, hai bà bỏ em lại chợ Bằng Gồi rồi bỏ đi và bặt tin đến nay..

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *