Tìm người thân

MS5720: Bà Gái tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm sinh: Khoảng 1935

Quê quán: Hà Nam

Tên cha: Bát hoặc Bạt

Tên anh-chị-em: Kha, Tý, Hoạt

Năm thất lạc: 1945

Bà Nghiêm Thị Giá

Bà Nghiêm Thị Gái

Trong ảnh là bà Gái, sinh khoảng năm 1939, bị thất lạc tại chợ Đồng Văn vào năm 1945, rất mong tìm người thân ruột thịt của mình.

Theo trí nhớ của mình, bà nhớ cha tên Bạt hoặc Bát. Bà nội là thường được gọi là bà Nhiêu. Bà sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em là Hoạt, Kha, Gái và Tý. Khi đó ở nhà còn có bác Cả Lộc và cô Ngọt.

Năm 1945, gia đình khó khăn, bác Cả Lộc phải bán nhà để mua gạo. Sau đó, cả gia đình phải ở nhờ nhà hàng xóm tên Vị hoặc Đông thì không rõ. Sau đó, gia đình bàn nhau gửi bà Gái vào chùa ở gần nhà, ở giữa cánh đồng giáp Hà Nam với Hà Nội. Sau đó, không hiểu vì sao bà Gái được bà ngoại tên là cụ Hán dẫn đi qua chợ Đại, rồi đến chợ Đồng Văn thì thất lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *