Tìm người thân

MS14972: Bà Gái tìm anh trai không nhớ tên

Họ và tên: Anh trai không nhớ tên

Tên anh-chị-em: Kiều Thị Cảnh, tức Gá

Năm thất lạc: 1945

Bà Kiều Thị Cảnh, tức Gái

Bà Kiều Thị Cảnh, tức Gái, sinh khoảng năm 1941, đăng ký tìm anh trai.

Bà Kiều Thị Cảnh nhớ lúc nhỏ mình tên là Gái. Trong nhà có 1 anh trai và 1 chị gái. Năm 1945, bố mẹ và chị gái mất trong nạn đói. Sau đó, anh trai dẫn bà gái đi kiếm ăn. Khi đến khu vực Cống Ghem, Phú Thọ, anh trai để bà gái lại một mình, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]