Tìm người thân

MS9117: Bà Gái tìm anh Phiện (hoặc Xuyện)

Họ và tên: Phiện hoặc Xuyện

Năm sinh: 1937

Quê quán: Hà Tây

Năm thất lạc: 1950

Bà Gái lúc trẻ

Bà Gái lúc trẻ

Bà Gái, người trong ảnh, sinh khoảng năm 1942 rất mong tìm anh trai tên Phiện (hoặc Xuyện), bị thất lạc từ năm 1950 đến nay.

Trong trí nhớ của mình, bà nhớ mẹ mình tên Hến. Bố mất, mẹ đi thêm bước nữa, hai anh em được gửi vào nhà thờ Phú Xuyên. Sau đó, Bà Gái được ông ngoại đón về nuôi, còn ông Phiện thì đến sống với người bác họ.

Năm 1950, một chiếc xe đến chở ông ngoại và bà Gái đi sơ tán. Khi đi đến nhà thờ Phú Xuyên, bà Gái được một gia đình cùng đi tản cư xin về nuôi rồi bặt tin anh trai từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *