Tìm người thân

MS3408: Bà Duyên tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Ảnh bà Duyên

Ảnh bà Duyên

Bà Duyên, người trong ảnh, năm nay đã ngoài 70 tuổi, rất mong tìm được người thân của mình.

Theo thông tin mà bà Duyên nhớ được. Khoảng năm 1945, bà Duyên khoảng 7 tuổi chạy theo mẹ đi bắt cua. Bà ngồi chơi trên bờ còn mẹ bà thì xuống ruộng bắt cua. Một lúc sau, có hai người đàn bà đi chợ ngang qua. Hai người xuống ruộng nói chuyện với mẹ bà Duyên, một lúc sau họ quay lên dẫn bà đi. Mãi sau này, bà mới biết mình được mua về làm con nuôi

Nghe nói, vài năm sau, người mẹ có đến gặp con gái một lần rồi bỏ đi đâu không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *