Tìm người thân

MS13101 : Bà Côi tìm gia đình

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Kiên, hay Côi, sinh khoảng năm 1937, tại Hải Phòng tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình. Thất lạc năm 1945.

Trước năm 1945, bà Côi sống cùng cha mẹ và 3 người chị là Biền, Bèo và Cờ ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bà Côi còn có một người em trai cùng cha khác mẹ tên Nghĩa. Bà nhớ mình có cậu tên là Thực. Nhà bà ở gần sông, buổi tối mẹ bà thường ra sông bắt con rươi về ăn. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây thuốc lào.

Năm 1945, mẹ đưa bà cùng chị Biền và em trai đi sơ tán. Bà Bèo và Cờ ở nhà với cha. Trên đường đi, mọi người đều mất, bà Biền được nhận nuôi rồi thất lạc gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]