Tìm người thân

MS12321: Bà Bến tìm gia đình

Năm thất lạc: 1946

Ảnh bà Bến (X) chụp cùng bạn

Bà Nguyễn Thị Hương, tức Bến, sinh năm 1933, đăng ký tìm gia đình tại Huế.

Bà Bến nhớ bố là cụ Nguyễn Văn Chúc, làm nghề kéo xe. Còn mẹ thì bà không nhớ tên, chỉ nhớ mẹ bà làm nghề đưa đò trên sông Hương. Dưới bà là 2 em là Nguyễn Văn Trai và Nguyễn Thị Gái. Cả gia đình sinh sống trên một chiếc ghe đậu bên bờ sông Hương.

Hằng ngày, bà Bến bán bánh kẹo tại bến đò và thành phố Huế. Năm 1946, hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ ép bà theo người quen vào Nam làm giúp việc. Do bà Bến không đồng ý nên sau khi vào Sài Gòn thì không liên lạc với gia đình và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *