Tìm người thân

MS16597: Bà Bé tìm anh Vĩ, anh Hợi, chị Điền, chị Thuỷ

Họ và tên: anh Vĩ, anh Hợi, chị Điền và chị Thủy

Năm thất lạc: 1945

Bà Đặng Thị Bách, tức Bé, đăng ký tìm anh Vĩ, anh Hợi, chị Điền và chị Thủy.

Bà Đặng Thị Bách nhớ lúc nhỏ mình tên Bé, sinh khoảng năm 1940. Trong nhà còn có anh Vĩ, anh Hợi, chị Điền và chị Thủy. Năm 1945, bà Bé theo bác là cụ Hán ra chợ Phủ hoặc chợ Chem ở Bắc Ninh. Cụ Hán dặn bà Bé ngồi đợi. Bà Bé đói bụng nên đi theo một cụ bà đi chợ, rồi bặt tin gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *