Tìm người thân

MS15474 : Anh Vũ Văn Vượng tìm gia đình

Họ và tên: Tìm mẹ Oanh và anh Hải

Năm thất lạc: Khoảng năm 1979- 1980

Anh Vũ Văn Vượng, tức Hà

Anh Vũ Văn Vượng, tức Hà, sinh khoảng năm 1975, đăng ký tìm mẹ Oanh và anh Hải.

Anh Vũ Văn Vượng nhớ lúc nhỏ mình tên Hà, nhà sống gần sông hoặc biển. Anh Hà nhớ mẹ tên Oanh, anh trai tên Hải. Anh Hải sống với bố, anh Hà sống với mẹ. Khoảng năm 1979- 1980, mẹ mang anh Hà cho ông Chư tại bến xe Thị xã Từ Sơn, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]