Tìm người thân

MS15330: Anh Trần Văn Long tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Trần Văn Bí

Năm thất lạc: 1945

Ông Trần Văn Bí

Anh Trần Văn Long mong biết tin của họ hàng bên nội. Bố anh Trần Văn Long là ông Trần Văn Bí, sinh khoảng năm 1942.

Ông Bí nhớ mình là con út trong gia đình có 3 người con nhưng không nhớ tên. Năm 1945, ông Bí cùng gia đình đứng xếp hàng xin cháo ở dưới gốc đa tại Từ Liêm, Hà Nội thì bị thất lạc mất gia đình từ đó.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]