Tìm người thân

MS10884: Anh Tâm tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1966-1967

anh Nguyen Van Thanh

Anh Tâm

Trong ảnh là anh Tâm, bị thất lạc khi 10 – 12 tuổi tại bến xe Bạc Liêu vào năm 1966-1967.

Anh Tâm chỉ nhớ cha tên Thanh, mẹ tên Cách, dưới anh còn một em gái khi đó cũng khoảng 6,7 tuổi mà anh không biết tên. Gia đình của anh sinh sống ở gần bến xe Bạc Liêu. Từ bến xe đi qua một cái cầu sau đó quẹo tay phải rồi đi thêm một đoạn nữa là tới nhà. Bên trái nhà có một hàng dừa, trước nhà có một hàng lựu. Đối diện nhà anh Tâm là nhà một người Hoa sinh sống.

Năm 1966 – 1967, tan học, anh Tâm không về nhà mà ra bến xe Bạc Liêu chơi rồi không biết đường về lưu lạc từ ngày đó. Sau này, anh Tâm cũng quay về khu vực bến xe Bạc Liêu hỏi thăm nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]