Tìm người thân

MS14815: Anh Qui tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Văn Thanh, tức Qui

Tên mẹ: Lý

Tên anh-chị-em: Lân

Năm thất lạc: 1976

Anh Nguyễn Văn Thanh, tức Qui

Anh Nguyễn Văn Thanh, tức Qui, đăng ký tìm gia đình ở Đồng Nai.

Anh Nguyễn Văn Thanh nhớ lúc nhỏ mình tên là Qui. Mẹ tên Lý, anh trai tên Lân. Lúc nhỏ 3 mẹ con sống cùng bà và cậu ở Đồng Nai. Có lần anh Lân dẫn anh Qui đến thăm ông nội ở cầu chữ Y. Năm 1976, do nghịch phá, sợ bị đánh nên anh Qui bỏ nhà đi, rồi bặt tin gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]