Tìm người thân

MS8893: Anh Niền tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Khoảng 1979-1980

Anh Niền

Anh Niền

Trong ảnh là anh Niền, sinh khoảng năm 1974 – 1975, tại Campuchia rất mong tìm được mẹ và chị của mình, bị thất lạc khoảng năm 1979 – 1980, tại Campuchia.

Lúc nhỏ, anh Niền sống cùng mẹ và chị trong trại tạm cư, nên phải thay đổi chỗ ở liên tục. Khi anh Niền 9 tuổi, anh bị thất lạc mẹ với chị trong một trận giao tranh giữa quân đội với Pôn Pốt.

Sau khi thất lạc, anh Nền được quân đội đưa sang Thái Lan và giao cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc chăm sóc rồi thất lạc gia đình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *