Tìm người thân

MS15532: Anh Nguyễn Văn Chín tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Văn Chín, tức Thadi

Tên cha: Tà Duân

Tên mẹ: Dem

Năm thất lạc: Khoảng năm 1974

Anh Nguyễn Văn Chín, tức Thadi đăng ký tìm gia đình.

Anh Nguyễn Văn Chín không nhớ năm sinh nhưng nhớ lúc nhỏ mình tên là Thadi, sống cùng gia đình tại Campuchia. Bố tên Tà Duân, làm nghề lái tàu trên sông Mê Kông. Mẹ tên Dem. Các chú là Gớm và Hiền. Khoảng năm 1974, anh Thadi cùng gia đình chạy chiến sự tại Campuchia. Anh Thadi bị chú Hiền đánh đòn. Do hoảng sợ, anh Thadi bỏ chạy, rồi thất lạc gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]