Tìm người thân

MS21620 : Anh Nguyễn Trí Dũng tìm em Nguyễn Thị Bé Ba

Họ và tên: Nguyễn Thị Bé Ba

Năm thất lạc: 1963

Anh Nguyễn Trí Dũng, tức Quang đăng ký tìm em Nguyễn Thị Bé Ba, sinh năm 1955, quê Sài Gòn.

Năm 1963, cuộc sống khó khăn, gia đình mang bà Nguyễn Thị Bé Ba gửi vào Hội Dục Anh ở đường Cống Quỳnh. Khoảng năm 1967, khi gia đình trở lại thăm bà Ba thì được biết có một gia đình người Mỹ đã nhận bà làm con nuôi vào năm 1965, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]