Tìm người thân

MS13712: anh Bay tìm gia đình

Họ và tên: anh Thành, chị Còi, anh Cảnh, em gái tên Bướm

Năm thất lạc: 1975

Anh Bay sinh khoảng năm 1969 đăng ký tìm gia đình, thất lạc năm 1975.

Anh Trung nhớ mình sinh ra trong gia đình đông anh em. Có anh Thành, chị Còi, anh Cảnh, em gái tên Bướm còn mình tên là Bay. Anh nhớ gần nhà có 1 cái đền thờ có hàng rào bao quanh, bên trong là chỗ đậu xe tăng. Năm 1975, cả làng bị đưa đi đâu đó. Gia đình anh Bay được lên một chiếc xe GMC đi qua cây cầu dây, khi đi đến bến sông Bạch Đằng, Sài Gòn thì tất cả được xuống. Lúc đó, mẹ cho anh 1 đồng bạc để đi mua kem. Do không biết đường nên anh thất lạc gia đình từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *