Tìm người thân

MS15124 : An Văn Phi tìm bác Yên Thị Hạnh

Năm thất lạc: 1945

Ông An Văn Phi mong biết tin bác Yên Thị Hạnh, quê Ninh Bình.

Năm 1945, khi nạn đói xảy ra khắp miền Bắc, cụ Yên Thị Hạnh cùng hai em là Yên Văn Hương, sinh năm 1920 và Yên Văn Hoài, sinh năm 1923, vào Thanh Hóa để kiếm ăn. Khi 3 chị em đến cầu Đò Lèn, Thanh Hóa thì chia tay, rồi thất lạc đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]