Tìm người thân

MS8127: A Nhưm tìm cha nuôi nuôi người Mỹ

Họ và tên: Tìm cha nuôi tên Theng

Năm thất lạc: 1973

Anh A Nhưm tức Nom

Anh A Nhưm tức Nom

Người trong hình là anh A Nhưm tức Nom, sinh năm 1958, mong muốn tìm cha nuôi người Mỹ mà anh thường gọi là Papa Theng.

Năm 1968, anh Nhưm bị tai nạn được đưa vào bệnh viện Minh Quý cho các sơ chăm sóc. Khi đó, anh Nhưm được một quân nhân người Mỹ, thường gọi là Theng truyền máu rồi nhận ông làm con nuôi và giữ lại bệnh viện. Ông Theng thường gọi anh A Nhưm là Nom.

Ông Theng làm việc tại phi trường Kontum, thỉnh thoảng lại dẫn anh A Nhưm vào chơi rồi ở lại vài hôm. Năm 1975, chiến tranh ác liệt, ông Theng đột ngột về nước và mất liên lạc từ ngày đó.

Năm 2000, một người Mỹ trở lại tìm anh Nom nhưng không gặp nên bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *