Tìm người thân

MS16075: A Ngầu tìm em A Vương

Họ và tên: Trần Chí Cường, tức A Vương

Tên cha: A An

Tên mẹ: Lý Hiền Tân

Tên anh-chị-em: A Cửu, A Ngầu, A Muối, A Tô Muôi và A Cần Muối

Năm thất lạc: 1979

Ông Trần Chí Hùng, tức A Ngầu

Ông Trần Chí Hùng, tức A Ngầu đăng ký tìm em Trần Chí Cường, tức A Vương, sinh năm 1958. Quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ A An và Lý Hiền Tân. Các anh em là A Cửu, A Ngầu, A Muối, A Tô Muôi và A Cần Muối.

Năm 1979, anh Trần  Chí Cường, tức A Vương đi từ Tp.HCM xuống An Giang để vượt biên bằng đường bộ sang Campuchia. Khi sang đến Campuchia, A Vương viết thư về cho gia đình báo chuẩn bị đi tiếp sang Thái Lan, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *