Tìm người thân

MS8793: Ngô Thị Xin tìm hai em Đối Anh, Đối Em

Họ và tên: Đối Anh , Đối Em

Năm thất lạc: Khoảng 1952

Bà Ngô Thị Liễu

Bà Ngô Thị Liễu

Bà Ngô Thị Xin, sinh năm 1937 rất mong biết tin hai em là Đối Anh và Đối Em. Thất lạc khoảng năm 1952.

Vợ chồng cụ Ngô Cấm và Nguyễn Thị Xin sinh được 3 người con là Xin, Đối Anh và Đối Em. Cả gia đình sinh sống tại Hòa Vang, Quảng Nam. Không rõ năm nào, cụ Cấm sang Lào làm ăn rồi mất tại đây. Sau khi chồng đi, cụ Xin thì đưa 2 con là Đối Anh và Đối Em cùng đi làm thuê cho gia đình cụ Hương Chè ở gần ga Phong Lệ. Còn bà Xin thì 1 mình làm thuê cho một gia đình ở xóm dưới.

Khoảng năm 1952, cụ Xin đắt 2 con đi chạy loạn rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.