Thông báo

Trường quay mới của NCHCCCL

Ngày đăng: 01/11/2010 | Lượt xem: 888

Trường quay S8, địa điểm ghi hình của Chương trình NCHCCCL đã được chuyển sang địa chỉ mới tại: Số 7/1A đường số 12, phường Bình An, quận 2, Tp.HCM. Vì vậy, bắt đầu từ NCHCCCL số 36, 6/10/2010, Chương trình sẽ được ghi hình tại địa điểm mới này.

Hướng dẫn đường đi đến trường quay: xem bản đồ

 
NCHCCCCL

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *