Thông báo

Trần Thị Anh tìm gia đình

Ngày đăng: 25/10/2016 | Lượt xem: 953

Bà Trần Thị Anh lúc trẻ

Bà Trần Thị Anh lúc trẻ

Bà Trần Thị Anh, sinh khoảng năm 1954, rất mong tìm gia đình thất lạc lúc bà 5-6 tuổi.

Trong ký ức của mình, bà Anh nhớ lúc nhỏ tên là Thể hoặc Thệ, cha tên Châu. Gia đình có chị hay em gái tên Lập, sinh sống tại Bình Tuy hoặc Phước Tuy. Khoảng năm 1959-1960, bà Anh được cha dẫn đi bằng tàu lửa vào Sài Gòn gửi cho một người phụ nữ tên Mai rồi không thấy quay lại nữa. Vài năm sau, vì bị đối xử tệ nên bà Anh bỏ nhà đi nên không biết cha có quay lại tìm mình hay không.

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *