Thông báo

Trần Nhị Cửu tìm con bé Bẹp

Ngày đăng: 14/09/2015 | Lượt xem: 958

Trần Thị Thanh Xuân trước khi thất lạc

Trần Thị Thanh Xuân trước khi thất lạc

Ông Trần Nhị Cửu tha thiết mong tin con là Trần Thị Thanh Xuân, tức Bé Bẹp, sinh năm 1985, tại Cần Thơ. Thất lạc năm 1993, tại chợ Cần Thơ.

Vợ chồng ông Cửu, bà Thảo sinh được 7 người con là Thủy, Phước, Lộc, Thọ (tức Chuột), Xuân (tức Bẹp), Sang (tức Mập) và Phú. Hằng ngày ông Cửu đi chạy xe ôm, còn vợ bán bún ở chợ Cần Thơ. Năm 1993, Bẹp theo chị Thủy ra chợ Cần Thơ chơi rồi thất lạc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *