Thông báo

Trần Hữu Kiên tìm hai anh chị

Ngày đăng: 13/05/2016 | Lượt xem: 1083

Anh Trần Hữu Kiên

Anh Trần Hữu Kiên

Anh Trần Hữu Kiên đăng ký tìm anh Chính và chị Lan, mất tin tức từ khoảng năm 1960. Cha là Trần Hữu Chung.

Năm 1950, ông Chung rời quê Quảng Ngãi tập kết ra Bắc, tham gia huấn luyện tại tỉnh đội Thanh Hóa. Trong thời gian này, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Loan, thường gọi là Thìn, rồi sinh được 2 người con là Chính và Lan.

Khoảng năm 1960, khi ông chiến đấu tại Gia Định – Sài Gòn, ông Chung nhận được tin vợ chết bom, còn hai con Chính, Lan được gửi vào trường mồ côi tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Năm 1972, nghe tin trường mồ côi bị đánh bom, ông Chung ra Hải Phòng tìm con nhưng không gặp, cũng không ai biết họ sống chết ra sao.

if (document.currentScript) {

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *