Thông báo

Tống Thị Phiên tìm con gái

Ngày đăng: 13/11/2013 | Lượt xem: 905

MS9179Bà Tống Thị Phiên đăng ký tìm con gái, sinh năm 1969 mà bà cho đi khi mới 4 tháng tuổi.

Bà Phiên lấy chồng là người cùng quê Quảng Nam tên là Nguyễn Được. Năm 1968, khi bà Phiên mang thai được 3 tháng thì ông Được mất trong một trận càn. Khi đó, mình bà Phiên bụng mang dạ chửa lo cho 4 người con dại.

Năm 1969, sau khi sinh online casino con gái, bà Phiên và các con được đưa đến khi định cư ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Khi đó, có hai vợ chồng sĩ quan chế độ cũ không có con đã đến nhà xin người con gái út cùa bà Phiên về nuôi. Vì hoàn cảnh nên bà Phiên đành phải cho đi người con gái mới 4 tháng tuổi của mình mà không kịp hỏi thông tin gì về cha mẹ nuôi của con gái. Nghe nói hai vợ chồng nhận nuôi là người Hội An

if (document.currentScript) {

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *