Thông báo

Tìm họ hàng cho cụ Lê Thị Khuyên

Ngày đăng: 21/09/2015 | Lượt xem: 987

Bà Lê Thị Khuyên

Bà Lê Thị Khuyên

Trong ảnh là cụ Khuyên, sinh năm 1933, tại Ninh Bình. Trước năm 1945, gia đình cụ ở Phú Vinh, Ninh Bình. Gia đình có nghề mổ heo. Bố mẹ mất sớm, hai chị em cụ Khuyên ở với người cậu ruột. Thấy người ta đi Nam, cụ Khuyên cũng đi theo rồi không biết thông tin gì về người chị duy nhất của mình

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *