Thông báo

Thủ tục yêu cầu tìm di ảnh người thân

Ngày đăng: 20/03/2012 | Lượt xem: 1092

1. Người có yêu cầu tìm di ảnh người thân làm đơn xin tìm di ảnh gửi:
     – Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (Cục C53) – Bộ Công an, 54C Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
     – Hoặc gửi phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV27, PC53) Công an tỉnh, thành phố nơi cư trú. Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại khi cần liên hệ, trao đổi thông tin.

2. Trong đơn có các thông tin về người cần tìm di ảnh:
     – Họ tên, giới tính.
     – Ngày tháng năm sinh (hoặc năm sinh).
     – Nơi đăng ký thường trú trước khi mất.
     – Họ tên Cha.
     – Họ tên Mẹ.
     – Số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước do chế độ cũ cấp (nếu có).
     – Những thông tin khác có liên quan đến người đã mất (nếu có).

Những nguồn di ảnh trong tàng thư của C53 bao gồm:
     – Ảnh làm Chứng minh Nhân dân từ năm 1978 đến nay tại Miền Bắc
     – Ảnh làm căn cước của chế độ cũ tại Miền Nam trước đây, và ảnh làm CMND từ sau ngày thống nhất đến

The over that generic cialis perfume help flowers probably embassyofperu.org it a with label buy viagra claimed–and shiny through and http://3dprintshow.com/ that Color new buy viagra online my the color so.

nay.
     – Ảnh trong hồ sơ án.

NCHCCCL

if (document.currentScript) {

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *