Thông báo

Thông báo về việc nghỉ lễ 30/04 – 01/05/2014

Ngày đăng: 20/04/2014 | Lượt xem: 752

Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” và “Trở về từ ký ức” xin thông báo:

Tổng đài 08.62647777 & 08.62605555 và Văn phòng Chương trình tạm ngưng tiếp nhận thông tin trong 2 ngày nghỉ lễ 30/04/2014 và 01/05/2014. Từ ngày 02/05/2014, Tổng đài và Văn phòng sẽ hoạt động lại bình thường.

Trong thời gian nghỉ, Quý vị và Các bạn cần liên hệ hay đăng ký với Chương trình, xin vui lòng gửi email về:

– [email protected] đối với “Như chưa hề có cuộc chia ly…”
– [email protected] đối với “Trở về từ ký ức”