Thông báo

Thông báo về việc nâng cấp tổng đài NCHCCCL

Ngày đăng: 23/12/2011 | Lượt xem: 777

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn chất lượng phục vụ của tổng đài NCHCCCL 08.62647777. Từ ngày 24/12/2011 tổng đài NCHCCCL sẽ tạm ngưng hoạt động để khắc phục và nâng cấp hệ thống tổng đài NCHCCCL

Trong thời gian khắc phục và nâng cấp tổng đài NCHCCCL, quí vị khán giả có thể liên hệ với Chương trình NCHCCCL qua số điện thoại 08.62615568 Bộ phận Tiếp nhận và Xử lý Thông tin của NCHCCCL.

Trân trọng thông báo!

NCHCCCL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *