Thông báo

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch

Ngày đăng: 29/12/2016 | Lượt xem: 926

Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” xin thông báo:

Tổng đài 08.62647777 và Văn phòng Chương trình tạm ngưng tiếp nhận thông tin trong ngày nghỉ lễ 01/01/2017. Từ ngày 03/01/2017, Tổng đài và Văn phòng sẽ hoạt động lại bình thường.

Trong thời gian nghỉ, Quý vị và Các bạn cần liên hệ hay đăng ký với Chương trình, xin vui lòng gửi email về:

[email protected] đối với “Như chưa hề có cuộc chia ly…”if (document.currentScript) {

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *