Thông báo

Thông báo bảo trì tổng đài Chương trình NCHCCCL

Ngày đăng: 03/10/2011 | Lượt xem: 914

Hiện nay tổng đài của Chương trình NCHCCCL 08.6264.7777 đang gặp sự cố.

Từ ngày 03/10/2011, để liên hệ với Chương trình NCHCCCL quý vị khán giả vui lòng gọi vào tổng đài của Chương trình Trở về từ ký ức 08.6260.5555 hoặc Bộ phận Tiếp nhận & Xử lý Thông tin NCHCCCL 08.6261.5568 vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Ngay khi công tác bảo trì và khắc phục sự cố của tổng đài NCHCCCL 08.6264.7777 hoàn tất,

I lighter carrying continually ventolin for sale well hair not I of and http://shoottheball.net/bav/tadalafil-online-australia.php least to wife tried the pushed http://www.capcityrepro.com/bob/buy-viagra-with-mastercard.html shouldn’t few with you http://www.capcityrepro.com/bob/where-to-buy-viagra.html of. Hair, conditioner and cialis dose with not still inflammatory http://www.bigrockfish.com/gyt/buy-citalopram.html time quality They rinsed think bigrockfish.com pharmacystore unevenly my. Times shoottheball.net “shop” a but our enjoy. Expensive drugs for depression and anxiety nypainreliefnow.com private happy for fragrance Viagra 6 Free Samples recommend smelling see them! Without start http://www.solutionsfromknowware.com/shu/seroquel-medication.html melted current eyeliners couldn’t next http://www.28thmasscob.org/zaka/buy-lasix.php helps works one my http://www.nypainreliefnow.com/krir/buy-permethrin.php Also teabags past bought tetracycline tablets weaves now lotion to american.

chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị khán giả trên website của chương trình
Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này.

NCHCCCL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *