Thông báo

Ông Điển tìm gia đình

Ngày đăng: 28/04/2016 | Lượt xem: 894

Ông Điển

Ông Điển

Trong ảnh là ông Điển, sinh năm 1935, tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình, thất lạc từ năm 1945.

Ông Điển nhớ quê mình có thể ở Nam Định. Mẹ mất khi ông mới biết bò nên ông không nhớ được tên mẹ. Bố ông tên Dinh, ông là con út trong gia đình có 4 người con là Ty, Cơ, Như và Điển. Gần nhà có bác Chum, cậu Bân, cậu Dương làm nghề nuôi tằm, quay tơ. Nhà ông Điển ở gần đê, gần trường học. Cuối đê là nhà thờ.

Năm 1945, cụ Dinh đưa ông Điển lên ở nhờ nhà anh trai tên Tôn. Hai ngày sau, cụ Dinh đưa con ra chợ Bờ và cho làm con nuôi. Ở nhà cha mẹ nuôi một thời gian, ông Điển bỏ nhà đi rồi không biết tin tức gì về gia đình từ ngày đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *