Thông báo

Nguyễn Văn Đức tìm cậu Nguyễn Văn Mạnh

Ngày đăng: 30/08/2017 | Lượt xem: 1088

Ảnh bà Nguyễn Thị Châu

Nguyễn Văn Đức mong tìm cậu Nguyễn Văn Mạnh, sinh 1943. Quê Lý Nhân, Hà Nam. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi năm 1945.

Hai cụ Nguyễn Văn Bản và Trần Thị Xuyên sinh được 3 người con là Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Văn Sinh và Nguyễn Văn Mạnh. Năm 1945, Đói kém, cụ Bản đành mang con trai út cho một người phụ nữ cùng quê làm con nuôi. Sau đó, người này lại mang ông Mạnh đem cho người khác nuôi nên gia đình không biết tin tức gì của ông Mạnh từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” hoặc để lại bình luận phía dưới.

– Điện thoại: (028) 6264 7777.

– Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *