Thông báo

Nguyễn Thị Lửng tìm em Nguyễn Đình Cừu

Ngày đăng: 02/03/2016 | Lượt xem: 1028

Bà Nguyễn Thị Lửng

Bà Nguyễn Thị Lửng

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Lửng rất mong biết tin em Nguyễn Đình Cừu, sinh 1939, tại Thái Bình. Cha mẹ là hai cụ Nguyễn Đình Hồi và Nguyễn Thị Mơ.

Năm 1945, đói kém, ông Cừu cùng anh Ngữ, chị Lơ lên ở nhờ trong trại cứu bần tại Hà Nội. Trên đường đi, ông Ngữ chết vì đói, chỉ có 2 chị em đến được trại cứu bần. Một thời gian sau, bà Lơ quay về quê đón cha mẹ lên. Lúc này, ở quê đã bớt đói nên bà trở ra Hà Nội đón em, nhưng ông Cừu không còn ở đó nữa.

Khi thất lạc, ông Cừu được 6 tuổi, biết chữ và biết quê mình ở Tiên Hưng, Thái Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *