Thông báo

Nguyễn Thị Khanh tìm con Nguyễn Thị Bé Hai

Ngày đăng: 14/02/2017 | Lượt xem: 1380

Bà Nguyễn Thị Khanh

Bà Nguyễn Thị Khanh

Trong hình là bà Nguyễn Thị Khanh sinh năm 1922, bà tha thiết mong tìm lại con gái ruột của mình là Nguyễn Thị Bé Hai bị thất lạc từ năm 1959.

Bà Nguyễn Thị Khanh quê ở Long An, tham gia hoạt động cách mạng từ sớm. Năm 1958, bà Khanh sinh được con gái đặt tên là Nguyễn Thị Bé Hai. Một năm sau, theo phong trào Đồng Khởi bà Khanh tiếp tục hoạt động bí mật tại khu vực Mỹ Trà và Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. Để bảo vệ con gái, bà Khanh mang con gái gửi nhờ ông bà Chín ở khu vực này nuôi giúp, còn mình tiếp tục hoạt động bí mật. Về sau do chiến tranh ác liệt nên bà Khanh không có cơ hội về thăm con. Sau ngày đất nước thống nhất, bà Khanh quay về khu vực mình hoạt động bí mật năm xưa tìm gia đình ông bà Chín cùng con gái nhưng không gặp. Người dân ở đây cho biết, gia đình ông bà Chín đã chuyển đi đâu không rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *