Thông báo

Nguyễn Thị Dung tìm cô Nguyễn Thị Gái

Ngày đăng: 09/05/2016 | Lượt xem: 1001

Bà Phạm Thị Yểng

Bà Phạm Thị Yểng

Gia đình rất mong tin bà Nguyễn Thị Gái, sinh khoảng năm 1942, quê Thái Bình.

Bà Gái là con gái duy nhất của hai cụ Nguyễn Tiến Sách và Phạm Thị Yểng. Cha và anh tên Phú mất sớm, hai anh Ngà, Ngọc đi làm giúp việc để phụ giúp gia đình. Bà Gái sống với mẹ và em trai tên Rạnh. Một thời gian sau, mẹ bà tái hôn rồi sinh được một con trai đặt tên là Nhật.

Năm 1954, em gái cụ Yểng là cụ Cỏn bị giam ở bốt Phụ Dực, Thái Bình nên bà Gái giúp trông con cho dì. Không lâu sau, người trưởng bốt tên là Thiếu An đưa bà Gái về giúp việc cho gia đình ông. Vài tháng sau, bà theo gia đình chủ vào Nam và bặt tin đến nay.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *