Thông báo

Nguyễn Thị Cúc tìm anh Nguyễn (Trần) Văn Hoàng

Ngày đăng: 07/02/2017 | Lượt xem: 1159

Bà Nguyễn Thị Cúc

Bà Nguyễn Thị Cúc

Bà Nguyễn Thị Cúc đăng ký tìm anh là Nguyễn hoặc Trần Văn Hoàng, sinh khoảng năm 1949-1951. Vì hoàn cảnh mà cha là cụ Trần Văn Minh phải gửi vào Nhà thờ Cha Tam, Sài Gòn khi mới sinh không lâu.

Khoảng năm 1949-1952, vợ cụ Minh là cụ bà Nguyễn Thị Nhựt sinh được một người con trai. Sau khi sinh con, cụ Nhựt phát bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc quên nên cụ Minh đành gửi con trai mới sinh vào Nhà thờ Cha Tam, Sài Gòn. Khi đó, cụ Minh khai tên cho con trai là Nguyễn hoặc Trần Văn Hoàng.

Sau này, bà Cúc biết chuyện đã quay lại nhà thờ hỏi thăm nhưng không có thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *