Thông báo

Nguyễn Hữu Nhân tìm gia đình

Ngày đăng: 12/07/2016 | Lượt xem: 1134

Ông Nguyễn Hữu Nhân

Ông Nguyễn Hữu Nhân

Ông Nguyễn Hữu Nhân lúc nhỏ có thể tên Thành hoặc Thơ, sinh khoảng năm 1930, đăng ký tìm người thân ruột thịt của mình, chia ly từ khoảng năm 1937.

Ông Nhân nhớ mình sinh ra trong gia đình có hai anh em. Cha vào Nam làm phu, còn mẹ đi bán hàng rong. Hằng ngày mẹ hay đưa hai anh em đi cùng.

Khoảng năm 1937, ông Nhân theo mẹ và anh đến Nhà thờ Xâm Bồ, Hải Phòng. Mẹ dặn ông ngồi đợi một lúc sẽ quay lại đón rồi dẫn anh ông đi và bặt tin đến nay.

if (document.currentScript) {

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *