Thông báo

Mai Thị Được tìm gia đình

Ngày đăng: 21/08/2017 | Lượt xem: 1323

Mai Thi Duoc

Bà Mai Thị Được

Trong ảnh là bà Mai Thị Được, sinh năm 1954, đăng ký tìm gia đình.

Năm 1956, gia đình khó khăn nên mẹ dẫn bà đi xin ăn. Khi hai mẹ con đi đến Mỹ Lộc, Nam Định thì mẹ cho bà Được làm con nuôi cụ Trần Thị Thiếm. Sau đó, cụ Thiếm không nuôi mà đem cho cụ Mai Thị Ngọ gần nhà nuôi. Khoảng năm 1959, mẹ ruột về thăm, cho bà 1 cái bánh tráng. Sau khi ngủ lại 1 đêm thì người mẹ rời đi. Do không biết đó là mẹ ruột của mình nên bà Được không đi cùng mẹ.

Sau này, theo lời mẹ nuôi kể, bà Được tìm về Vụ Bản, Nam Định. Người thân ở đó cho biết cha bà là Phạm Văn Lục, mẹ Trần Thị Chuật. Trên bà là anh chị Lịch, Lạc và Dung.

Cũng vào năm 1956, cha dẫn 2 anh vào Nam sinh sống, chị Dung cũng được cho đi không rõ nơi nào, còn mẹ sau khi cho bà Được thì cũng bỏ đi đâu không rõ tin tức.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” hoặc để lại bình luận phía dưới.

– Điện thoại: (028) 6264 7777.

– Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *