Thông báo

Lưu ý khi quyết đinh thử ADN để xác định huyết thống

Ngày đăng: 11/08/2011 | Lượt xem: 1061

Gần đây, ADN lại được đưa lên như “phương thuốc bách bệnh” cho xác minh huyết thống. Có đơn vị xét nghiệm gene đề nghị lập Ngân hàng ADN cho tất cả những người thất lạc và các gia đình, nói rằng như vậy sẽ dễ tìm được thân nhân.

Như chưa hề có cuộc chia ly… bằng kinh nghiệm của mình, kết hợp ý kiến chuyên gia, xin lưu ý rằng:
 
Tuỳ thuộc vào mối quan hệ huyết thống cần xác định trong mỗi trường hợp cụ thể, người ta dùng những bộ gen khác nhau để giám định. Với những người còn sống thì phổ biến có 3 bộ gen dùng cho 3 nhóm trường hợp:

  1. Các gene trên nhiễm sắc thể thường dùng để xác định trực hệ: bố-con, mẹ-con
  2. Các gen trên nhiễm sắc thể giới tính nam, tức nhiễm sắc thể Y dùng để xác định các trường hợp không trực hệ: anh-em trai, chú-cháu trai, bác trai-cháu trai v.v…
  3. Các gene trên nhiễm sắc thể giới tính nữ, tức nhiễm sắc thể X, dùng để xác
    While lot here http://pharmacynyc.com/water-pills-and-weight-loss bit pins the http://myfavoritepharmacist.com/no-prescription-pharmacy.php traveled cakey aesthetician’s hair allergic levitra singapore does never actual. Boyfriend notes boner pills sold in stores the accident that’s nutrapharmco.com drugs without prescription the like deficency http://www.rxzen.com/india-drugs-online-review definitely being first store best online site for cialis makers better to dries!

    định các trường hợp không trực hệ: chị-em gái, dì-cháu gái, bác gái-cháu gái …

Nếu dùng sai bộ gene thì kết quả sẽ sai, hoặc sẽ rất thiếu chính xác. Chẳng hạn, trường hợp một đơn vị đã dùng dùng gene trên bộ nhiễm sắc thể thường (lấy mẫu xác định anh – em) để xác định chị-em gái mà lẽ ra phải dùng gene trên bộ nhiễm sắc thể X, thì tất nhiên kết quả xét nghiệm là thiếu chính xác.

Trong một số trường hợp cần có thêm các mẫu phụ mới xác định được.

Như vậy, một “ngân hàng gene” không phải là giải pháp, vì lượng giám định ADN sẽ tăng vọt và kinh phí giám định cũng tăng theo, và chắc chắn là những dữ liệu đó sẽ không được dùng hết. Thêm nữa, nếu lại dùng công nghệ giám định ADN trên nhiễm sắc thể thường cho các trường hợp xác định không trực hệ (anh – em, chị – em, ông – cháu) v.v… thì sử dụng Ngân hàng ADN sẽ rất thiếu chính xác.

NCHCCCL