Thông báo

Lưu Thị Giàu tìm con Trần Văn Hòn

Ngày đăng: 14/09/2015 | Lượt xem: 958

Bà Lưu Thị Giàu

Bà Lưu Thị Giàu

Trong ảnh là bà Lưu Thị Giàu đăng ký tìm con là Trần Văn Hòn, sinh năm 1968. Thất lạc năm 1972, tại trại giam Chí Hòa.

Bà Giàu kết hôn với ông Trần Văn Dỡ rồi sinh được 3 người con. Năm 1972, ông Dỡ bị bắt giam ở trại giam Chí Hòa vì tội đào ngũ. Năm 1975, bà Giàu dẫn hai người con trai là Hòn và Dái đi thăm cha. Khi lên đến nơi, bà Giàu để hai con chơi phía trước cửa phòng để nộp giấy thăm nuôi. Một lúc sau quay ra thì không thấy con trai lớn đâu nữa. Có người nhìn thấy một bé trai khoảng 6,7 tuổi ôm hai ổ bánh mì trèo lên xe lam cùng một người đàn bà lớn tuổi. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *