Hoạt động Thông báo

Lịch phát sóng NCHCCCL số 125

Ngày đăng: 02/07/2019 | Lượt xem: 2610

Xin thông báo NHƯ CHƯA H CÓ CUC CHIA LY… s 125

                               Khán giả trường quay NCHCCCL. Ảnh: Từ Đức Thắng

– Phát sóng trc tiếp trên kênh VTV9
– Kênh YouTube NCHCCCL – Offical: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial
– Facebook.com/nchcccl/

Vào lúc 16:00 – 17:00, Ch Nht, ngày 7/7/2019

Kính mi quý v theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *