Thông báo

Lịch phát sóng NCHCCCL 2011

Ngày đăng: 09/04/2011 | Lượt xem: 857

Tháng
Trực tiếp 20:00 – 21:00
trên VTV1, VTV4
Thứ 7 đầu tiên của tháng
Phát lại trên VTV1
Thứ 7 tuần kế tiếp
Phát lại trên VTV4
 1  1/1  14h ngày 8/1  4h và 22h ngày 18/01
 2  5/2  14h ngày 12/2  4h và 13h ngày 20/02
 3  5/3  14h ngày 12/3  4h và 22h30 ngày 15/03
 4  2/4  14h ngày 9/4  4h và 22h30 ngày 12/04
14h30 ngày 13/04
 5  7/5  14h15 ngày 14/5  4h và 22h30 ngày 18/05
 6  18/6  ()  ()
 7  2/7  14h15 ngày 9/7  ()
 8  6/8  14h15 ngày 13/8  ()
 9  3/9  14h15 ngày 10/9  ()
 10 1/10 14h15 ngày 8/10  ()
 11  5/11  14h15 ngày 12/11   ()
 12  3/12  14h15 ngày 10/12   ()

() Sẽ thông báo trên website sau ngày phát Trực tiếp. 

Lưu ý: Đây là lịch phát sóng dự kiến, sẽ có thông báo trên webiste khi có sự thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *