Thông báo

Lịch phát lại NCHCCCL 98: “CÓ THỂ ĐÂY LÀ NGƯỜI THÂN CỦA TÔI”

Ngày đăng: 04/06/2016 | Lượt xem: 1094

– Phát lại trên VTV1 vào lúc 14:15, thứ Bảy, ngày 11/06/2016.

– Phát lại trên VTV4 vào lúc 14:15, thứ Bảy, ngày 18/06/2016.

NCHCCCL số 98

NCHCCCL số 98

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *