Thông báo

Lịch phát lại NCHCCCL 96: “NGƯỢC VỀ 41 NĂM”

Ngày đăng: 02/04/2016 | Lượt xem: 770

– Phát lại trên VTV1 vào lúc 14:15, thứ Bảy, ngày 09/04/2016.

– Phát lại trên VTV4 vào lúc 14:15, thứ Bảy, ngày 16/04/2016.

NCHCCCL-96d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);